fbpx

[07.05.2013] Ferdig film i brannvernopplæring levert til Gaular Bygde og Sjukeheim

Filmen og kurs til Gaular Bygde og Sjukeheim ble levert i mai, 2013. Filmen er finansiert av Nodus AS, Gaular Bustadstifting, Gaular Kommune og Innovasjon Norge. Filmen omhandler generell opplæring i tema som brannteori, brannseksjonsering, evakuering, slukkemetoder, aksjonsplaner og mye mer.

Store deler av filmen er laget i Gaular, inkludert et brannscenario der deres personell, Høyanger Brannvesen og Alarmsentralen Sogn og Fjordane er delaktige som skuespillere.

Spørreundersøkelse av ansatte viser i ettertid at kompetanse i brannvern har økt kraftig.

 

1

 

2

3

4

5

6

7

8