fbpx

[15.09.15] Yrkesskoler tar i bruk våre nettkurs i dag!

1

Narvik Videregående er først ute med å ta i bruk nettkurset Minimodul 1.1 og Sikker Jobb Analyse. Alle elever innen fagene Teknikk og industriell produksjon, og Bygg- og anleggsteknikk skal gjennom kursene.

2

Neste skole ut er Jessheim Videregående skole, som har fagene Teknikk og industriell produksjon, og Bygg og anleggsteknikk.

 

 

Kursene er produsert av Nodus AS i samarbeid med Angerman AS, og er laget i henhold til krav i Arbeidsmiljøloven, Internkontrollforskriften og Forskrift om utførelse av arbeid.

Formålet med gjeldende regelverk er å sikre at utførelse av arbeid og bruk av arbeidsutstyr blir gjennomført på en forsvarlig måte, slik at arbeidstakerne er vernet mot skader på liv og helse.

Se mer om kurset Minimodul 1.1her! 

Se mer om kurset Sikker Jobb Analyse her! 

Vi ønsker de lykke til med kursene!