fbpx

[03.07.2016] Ungdommer får HMS opplæring

Opplæring av ferieavløsere på utestasjon i Høyanger Kommune er i gang i regi av Nodus AS. Arbeidsgiver Høyanger Kommune ønsker at ungdom som skal ut i arbeid første gang får grunnleggende kompetanse om lover og forskrifter og ansvar og plikter i forbindelse med utførelse av arbeid.

 

Fokus er lover og forskrifter, ansvar og plikter og sikker jobb analyse, for deretter å få praktisk opplæring og gjennomgang av bruksanvisning på gressklippertraktor, kantklipper og annet utstyr de skal bruke i sommer.

 

ung hms oppl