fbpx

[12.08.2016] Kurset Mini modul 1.1 viser lovende resultater

03.07.16 la vi ut nyheten om start av opplæring for flyktninger og ferieavløsere hos Høyanger Kommune, der fokus var HMS opplæring.

Siden opplæringen handlet om ansvar, plikter, lover og forskrifter, ønsket vi å legge inn et ekstra innslag gjennom instruktøren, som handlet om «Arbeidsgivers forventninger».

Her hadde vi fokus på arbeidsmoral og hva som må til for at den ansatte skal få optimalt ut av arbeidet.

Vi ønsket også at den ansatte skulle føle seg respektert og ivaretatt, både når det gjaldt HMS og faglig.

Resultatet fra kunder kom allerede etter første gruppe.

Utestasjon hos Høyanger Kommune, ved leder Gjarle Gjermundstad og gartner Per Gunnar Thue, mener de har redusert kostnader og økt effektiviteten, i tillegg til at unge ferieavløsere har fått en grunnleggende opplæring i HMS og kompetansebevis de kan ta med seg videre i arbeidslivet. Det ble enklere å gi praktisk opplæring etter teorikurset og Gjarle følte seg tryggere på at de ville unngå skader både på person og utstyr. Nå er alle fire gruppene ferdig med opplæringen, med samme resultat hele veien.

 

Flyktningkonsulent Marit Nitter og Ingrid Håre har erfart at en stor gruppe flyktninger ble tatt på alvor ved at de har fått grundig opplæring i HMS, med faglig innhold knyttet til den oppgaven de skulle utføre. Tilbakemeldinger fra flyktningene er at de føler seg respektert og ivaretatt på alle måter.

4 store boliger har blitt vasket, pusset og malt utvendig på 8 uker, med et resultat det står respekt av.

Kurset Mini modul 1.1. i kombinasjon med «Arbeidsgivers forventninger» vil bli et satsningsområde for Nodus AS framover.

«Arbeidsgivers forventninger» skal oppdateres og lages som instruktørmateriell i kombinasjon med nettkurs. Vi vil bruke de erfaringer vi har gjort oss, blant annet inkludere innslag fra flere bransjer.

Mini modul 1.1. egner seg for alle som skal bruke maskiner og utstyr, også takheiser og personløftere på sykehjem. Fiskeribransjen, annen industri og de med spesialbygde maskiner vil ha stor nytte av kurset. Det er ikke bare ved bruk av kantklipper det er krav til denne opplæringen.

 

Har du behov for dokumentert opplæring i maskiner og utstyr?

1. En risikovurdering vil vise om det er behov for dokumentert opplæring. 

2. Det er så enkelt at Mini modul 1.1. tar seg av ansvar, plikter, lover og forskrifter.

3. Deretter er det en gjennomgang av utstyrets bruksanvisning og selve utstyret.

4. Til slutt en gjennomgang av Sikker Jobb Analyse (SJA) med den ansatte.

Nå har den ansatte Dokumentert opplæring i bruk av maskiner og utstyr!

Ved opplæring på nytt utstyr behøver en ikke å ta del 2, siden kompetansebeviset for Mini modul 1.1. er gyldig resten av livet til den ansatte.

Se klipp fra selve kurset her!