fbpx

[15.09.15] Yrkesskoler tar i bruk våre nettkurs i dag!

1

Narvik Videregående er først ute med å ta i bruk nettkurset Minimodul 1.1 og Sikker Jobb Analyse. Alle elever innen fagene Teknikk og industriell produksjon, og Bygg- og anleggsteknikk skal gjennom kursene.

2

Neste skole ut er Jessheim Videregående skole, som har fagene Teknikk og industriell produksjon, og Bygg og anleggsteknikk.

 

[25.08.2015] Film om trafikksikkerhet til Hydro

Hydro logo 1

Hydro Aluminium Høyanger er opptatt av helse, miljø- og sikkerhet og har en nullskade filosofi.

Trafikksikkerhet er et av temaene, og da inkludert transportører som skal inn på deres område.

I den forbindelsen har Nodus AS levert film/kurs som skal brukes i sikkerhetsarbeidet.

[01.07.2015] Brannvernopplæring med tegnspråk

Logo Signo

Første kunde i samarbeid med Virke er Signo, som gir tilbud om bolig, arbeid og utdanning til døve, hørselshemmede og døvblinde i alle aldre.

Deres virksomhet Signo Konows Senter er først ute. Se mer her!

De tilbyr Bo- og sykehjemsplasser til tegnspråkelig døve, samt døvblinde og døvblitte uten tegnsspråk.

[19.05.2015] Samarbeid mellom Nodus AS og VIRKE

Nodus AS og VIRKE v/Skadefondet har inngått samarbeid om produksjon av nettkurs i brannvernopplæring. Målet er at nettkurset i brannvern skal bli det første i landet med tegnspråk.

Virke3

Om Virke

Virke er næringslivets nest største hovedorganisasjon og representerer over 1900 virksomheter. Se mer her!

[15.01.2015] Samarbeid mellom Nodus AS og Angerman AS

Avtale mellom Angerman AS og Nodus AS er i boks. Avtalen innebærer at Nodus AS står for produksjon av HMS kurs og håndtering av kursportal og Angerman AS står for markedsføring og salg.

Angerman

Kort presentasjon av Angerman AS

Forlaget ble etablert i 1997 av Ivar Angerman, med formål å drive utvikling og salg av læremateriell for sikkerhetsopplæring. Forlaget har som målsetting å alltid ha oppdatert læremateriell, ha en god pedagogisk linje og være i forkant av utviklingen.

Læremateriell for grunnleggende kunnskap, spesialkunnskap for bruk av gaffeltrucker, kraner og masseforflytningsmaskiner er grunnstammen.

Første nettkurset ut i markedet er nettkurset Minimodul 1.1og Sikker Jobb Analyse (SJA) og gjelder dokumentert sikkerhetsopplæring i lover og regelverk knyttet til bruk av arbeidsutstyr.

Se introduksjons film her!