fbpx

[16.10.2013] Alle kurs til Innovasjon Norge prosjektet er nå fullført!

Nå er endelig alle kursene ferdige. Kurs i brannvernopplæring for institusjoner, kurs i risikoforståelse og kurs i dokumentert opplæring i bruk av maskiner og redskap, er nå sendt til aktører med stor faglig tyngde.

Førsteamanuensis i ingeniørfag, Bjarne Chr. Hagen, har kvalitetssikret vårt kurs i brannopplæring i regi av Høyskolen på Stord (HSH). Vi har fått gode råd, og tilbakemeldingen: Veldig kjekt kurs - godt brannfaglig fundamentert. Dette var den beste tilbakemeldingen vi kunne fått!

Seniorrådgiver Arne Olav Østerbø fra Østerbø Maskin, og daglig leder Per Fjeldsbø fra Fjeldsbø Maskin, kvalitetssikrer vårt kurs i Dokumentert opplæring i bruk av maskiner og redskap.

[13.09.2013] Kursprogram

For å handtere våre kurs på en enkel måte har Lars Jonas Pedersen og Nodus AS utviklet et kursprogram. Resultatet er nå klart. Videre utvikling av programvare vil skje i samarbeid med bruker.

Kursprogrammet er laget slik at kunder kan legge inn egne brukere, tildele kurs og følge med på utviklingen. Kursbeviset kan lastes ned når eksamen er bestått.

Kursprogram kan tilpasses kurs som kunder har fra før.

 

[07.05.2013] Ferdig film i brannvernopplæring levert til Gaular Bygde og Sjukeheim

Filmen og kurs til Gaular Bygde og Sjukeheim ble levert i mai, 2013. Filmen er finansiert av Nodus AS, Gaular Bustadstifting, Gaular Kommune og Innovasjon Norge. Filmen omhandler generell opplæring i tema som brannteori, brannseksjonsering, evakuering, slukkemetoder, aksjonsplaner og mye mer.

Store deler av filmen er laget i Gaular, inkludert et brannscenario der deres personell, Høyanger Brannvesen og Alarmsentralen Sogn og Fjordane er delaktige som skuespillere.

Spørreundersøkelse av ansatte viser i ettertid at kompetanse i brannvern har økt kraftig.