fbpx

Brannvernopplæring for Kontor

Kursbeskrivelse

 • Kategori: Brannvernopplæring.
 • Hvem: Kontoransatte.
 • Varighet: 70 minutter + oppgaver.
 • Krav: Ingen.
 • Oppfølging: Diskusjonsgruppe i plenum.
 • Språk: Norsk.
 • Tale: Ja.
 • Kursbevis: Kvittering hos arbeidsgiver ved gruppearbeid. Kursbevis for nedlasting ved nettkurs.
 • Betingelser: Eksamen ved nettkurs. Arbeidsgiver stiller krav ved gruppearbeid.
 • Bestill

Brosjyreknapp

Demo

 • Kursinnhold

  • Innledning
  • Brannteori
  • Forebyggende brannvern
  • Brannseksjonering
  • Evakuering
  • Slukkemiddel
  • Lederansvar

 • Hvorfor egen opplæring på skoler og barnehager?

  Risikobilde er nok lavere i et kontorbygg enn mange andre steder, men konsekvensene kan bli minst like store dersom det ikke er fokus på brannsikkerheten og øvelser.

  Det er dessverre sjeldnere brannvernopplæring og øvelser i slike bygg, med det resultat at få klarer å lese av en rømningsplan, finne slukkemiddel og tenke logisk i en kritisk situasjon.

  Typiske brannkilder på et kontorbygg er tekniske rom og utstyr, kopimaskiner, bruk av skjøteledninger og risiko for påsetting av brann.

 • Hva tilbyr dette kurset?

  Kurset gir opplæring i forebyggende brannvernarbeid, slukking og evakuering, med fokus på branntekniske tiltak, der opplæringen er spisset mot typiske kontorbygg.

  Mange gode råd, sammen med informasjon om krav fra gjeldende regelverk.

  Se Demo og Brosjyre for mer opplysninger.

Brannvernopplæring for Barnehager og Skoler

Kursbeskrivelse

 • Kategori: Brannvernopplæring.
 • Hvem: Barnehager og skoler.
 • Varighet: 80 minutter + oppgaver.
 • Krav: Ingen.
 • Oppfølging: Diskusjonsgruppe i plenum.
 • Språk: Norsk.
 • Tale: Ja.
 • Kursbevis: Kvittering hos arbeidsgiver ved gruppearbeid. Kursbevis for nedlasting ved nettkurs.
 • Betingelser: Eksamen ved nettkurs. Arbeidsgiver stiller krav ved gruppearbeid.
 • Bestill

Brosjyreknapp

Demo

 • Kursinnhold

  • Innledning
  • Brannteori
  • Forebyggende brannvern
  • Brannseksjonering
  • Evakuering
  • Slukkemiddel
  • Lederansvar

 • Hvorfor egen opplæring på skoler og barnehager?

  Risikobilde og konsekvenser kan bli annerledes når det handler om barn og ungdommer. Barn kan gjemme seg eller trenge hjelp for å komme seg ut, samtidig som det er viktig å ikke skremme barnet. Risiko for brann kan være lek med fyrstikker og klær som blir hengt på panelovner. For ungdommer kan det handle om smugrøyking og arbeid med kjemikalier og keramikk.

  Samtidig må de voksne være klar over risikoen og gjøre tiltak. Dette kan være valg av lyskilder til en forestilling eller vurdering av rømningsveier ved bruk av gymsal til overnatting. Det er mye å passe på!

 • Hva tilbyr dette kurset?

  Kurset gir opplæring i forebyggende brannvernarbeid, slukking og evakuering, med fokus på branntekniske tiltak, der opplæringen er spisset mot barnehager og skoler.

  Mange gode råd, sammen med informasjon om krav fra gjeldende regelverk.

  Se Demo og Brosjyre for mer opplysninger.

Avfallshåndtering

Kursbeskrivelse

 • Kategori: Sikkerhetsopplæring.
 • Hvem: Alle.
 • Varighet: 30 minutter + oppgaver.
 • Krav: Ingen.
 • Oppfølging: Diskusjonsgruppe i plenum.
 • Språk: Norsk, Tigrinja og Arabisk.
 • Tale: Ja.
 • Kursbevis: Kvittering hos arbeidsgiver ved gruppearbeid. Kursbevis for nedlasting ved nettkurs.
 • Betingelser: Bekrefte forstått budskap. Arbeidsgiver stiller krav ved gruppearbeid.
 • Bestill

Brosjyreknapp

Demo

 • Kursinnhold

  • Innledning
  • Tips
  • Hvor blir det av avfallet?
  • Avfallshåndtering i praksis
  • Tømming
  • Farlig avfall
  • Riktig eller galt?

 • Hvorfor god avfallshåndtering?

  Våre nye landsmenn kommer fra andre kulturer når det gjelder avfallshåndtering.

  Vi som er født og oppvokst i Norge er heller ikke verdensmestere i dette temaet, men har alle noe å lære når det gjelder å ta vare på vårt miljø.

  Mål med kurset er først og fremst riktig avfallshåndtering, men har også tema som hjelper deg å redusere avfallet, selge brukte gjenstander og ikke minst gjennomgang av de rutiner som gjelder i din kommune.

 • Hva tilbyr dette kurset?

  Kurset gir opplæring i norske forhold når det gjelder avfallshåndtering. Fokus er på regelverk og miljøvennlige tiltak.

  Filmen kan etter nærmere avtale også vises i plenum og i gruppearbeid gjennom kursportalen i en virksomhet på en adresse.

  Se Demo og Brosjyre for mer opplysninger.

 

Brannvernopplæring for fremmedspråklige

 

Kursbeskrivelse

 • Kategori: Brannvernopplæring.
 • Hvem: Alle.
 • Varighet: 45 minutter + oppgaver.
 • Krav: Ingen.
 • Oppfølging: Praktisk opplæring i evakuering, og slukkeøvelse.
 • Språk: Norsk, Tigrinja og Arabisk.
 • Tale: Ja.
 • Kursbevis: Kvittering hos arbeidsgiver ved gruppearbeid. Kursbevis for nedlasting ved nettkurs.
 • Betingelser: Bestått eksamen med minst 75% riktige svar. Arbeidsgiver stiller krav ved gruppearbeid.
 • Bestill

Brosjyreknapp

Demo

 • Kursinnhold

   Brannteori

  • Innledning
  • Brannteori
  • Brannårsaker
  • Brannkilder

  • Brannkilder
  • Komfyrvakt og timere
  • Sikringsskap
  • Røyking
  • Ovner
  • Røykvarslere
  • Brannslukking

  • Slukkemidler
  • Ved en brann
  •  

   Evakuering

  • Evakuering
  • Oppsummering
  •  

 • Hvorfor brannvernopplæring for fremmedspråklige?

  Brannstatistikken viser at fremmedspråklige er en risikogruppe. Det har vært flere tragiske branner hvor mennesker med fremmedspråklig bakgrunn har mistet livet. 

  Nærmere halvparten av alle boligbranner skyldes teknisk feil eller feil bruk av elektriske installasjoner og utstyr. 

  Mange nordmenn og fremmedspråklige mangler også fokus på rømningsveier og slukkemiddel på sitt bosted.

  Gode holdninger og kunnskap om brannvernarbeid bør derfor formidles til alle som skal bo eller oppholde seg i Norge.

 • Hva tilbyr dette kurset?

  Brannvernopplæring for fremmedspråklige handler om forebyggende brannvernarbeid, der en lærer om brannteori og brannårsaker, brannkilder, røyking, røykvarsler, sikringsskap og tiltak for å unngå brann. 

  Vi ser også på slukkemiddel og hvordan en brann skal slukkes.

  Til slutt ser vi litt på evakuering, og en oppsummering av det som ble gjennomgått. 

  Her er også noe å lære for nordmenn!

  Se Demo for mer opplysninger.

 

Bruk av verneutstyr

 

Kursbeskrivelse

 • Kategori: Bruk av verneutstyr.
 • Hvem: Alle brukere og ansatte med et ansvar knyttet til bruk, innkjøp og valg av verneutstyr.
 • Varighet: 70 minutter + oppgaver.
 • Krav: Ingen.
 • Oppfølging: Gjennomgang av bruksanvisning og sikker jobb analyse.
 • Språk: Norsk.
 • Tale: Ja.
 • Kursbevis: Kvittering hos arbeidsgiver ved gruppearbeid. Kursbevis for nedlasting ved nettkurs.
 • Betingelser: Bestått eksamen med minst 75% riktige svar. Arbeidsgiver stiller krav ved gruppearbeid.
 • Bestill

Brosjyreknapp

Demo

 • Kursinnhold

   Innledning

  • Når skal verneutstyr brukes?
  • Arbeidshansker

  • Innledning
  • Hanskeutvalg
  • Piktogram
  • Verneklær

  • Valg av verneklær
  • Vernesko

  • Valg av vernesko
  • Åndedrettsvern

  • Valg av beskyttelse
  • Valg av åndedrettsvern
  • Filter
  • Vernebriller

  • Valg av beskyttelse mot ansikt og øyner
  • Hodevern

  • Valg av hodevern
  • Vedlikehold og kontroll
  • Bruksanvisning
  • Vernehjelm er ferskvare

 • Hvorfor kurs i bruk av verneutstyr?

   

  Personlig verneutstyr skal brukes når tilfredsstillende vern av arbeidstakerens sikkerhet, helse og velferd ikke kan oppnås ved tekniske installasjoner på arbeidsplassen eller ved endringer av arbeidsmetoder eller arbeidsprosesser.

  Arbeidsgiver er ansvarlig for at personlig verneutstyr er tilgjengelig der det er påkrevet, og at nødvendig opplæring blir gitt.

  Arbeidstaker på sin side har plikt til å følge instrukser om bruk av verneutstyret fra arbeidsgiver.

   

 • Hva tilbyr dette kurset?

   

  Kurset er for ledere, verneombud og andre med ansvar knyttet til valg av og bruk av verneutstyr. Det er også flere gode råd til vedlikehold. Kurset er også beregnet for brukere av verneutstyr og vil gi gode råd underveis.

  Her får du lære hvordan du velger riktig verneutstyr til riktig oppgave, hvordan du bruker utstyret og tar vare på det.

  Ved å følge råd i kurset vil virksomheten kunne få bedre beskyttelse av ansatte og lavere forbruk av utstyr.

  Se Demo for mer opplysninger.