fbpx

Brannvernopplæring på Institusjoner

 

Kursbeskrivelse

 

 • Kategori: Brannvernopplæring.
 • Hvem: Alle ansatte på institusjoner.
 • Varighet: 70 minutter + oppgaver.
 • Krav: Forskrift om brannforebygging fra 01.01.2016.
 • Oppfølging: "Bli kjent runde" på arbeidsplassen og praktiske slukke- og evakueringsøvelser.
 • Språk: Norsk.
 • Tale: Ja.
 • Kursbevis: Kvittering hos arbeidsgiver ved gruppearbeid. Kursbevis for nedlasting ved nettkurs.
 • Betingelser: Bestått eksamen med minst 75% riktige svar. Arbeidsgiver stiller krav ved gruppearbeid.
 • Bestill

Brosjyreknapp

Demo

 

 

Vårt nettkurs vil hjelpe dere langt på vei med opplæringen, og gi dere dokumentasjon på den kompetansen ansatte har fått.

 • Kursinnhold

  • Brannteori
  • Varsling
  • Aksjonsplan
  • Bruk av branntavle
  • Førsteinnsats
  • Evakuering og sikre soner
  • Bruk av slukkemiddel
  • Forebyggende oppgaver
  • Tilsyn og egenkontroller

  Og mye, mye mer!

 • Hvorfor Brannvernopplæring på Institusjoner?

  Den nye forebyggende forskriften fra 01.01.16 krever at alle skal ha grunnleggende kompetanse på brannvern før de tar til i selvstendig arbeid, dersom de arbeider på en institusjon. Brannvernopplæring kommer i tillegg til øvelser, der dere skal øve på den kompetansen dere har fått gjennom opplæring.

  Forskriften krever opplæring i følgende tema:

  Evakuering, rømningsveier, møteplasser, bruk av slukkemiddel, særskilte risiko i objektet, den enkeltes ansvar og plikter, fysiske og kjemiske egenskaper, passive og aktive brannsikringstiltak, tekniske og organisatoriske brannvertiltak, strakstiltak for å hindre røyk- og brannspredning og ikke minst brannvernlederens og leders ansvar, myndighet og plikter

  Har dere dette med i dagens brannvernopplæring, og kan dere dokumentere det?.

 • Hva tilbyr dette kurset?

  Nettkurset handler om hverdagen på en institusjon, og gjelder for både sykehjem, omsorgsbygg, sykehus og andre institusjoner.

  Tema omhandler typiske situasjoner på en institusjon og er dermed tilpasset de utfordringer de har.

  Vi følger et branntilløp, varsling, førsteinnsats og evakuering.

  Samspillet mellom alarmsentral, institusjon og brannvesen er sterkt i fokus.

  Teori i valg og bruk av slukkemiddel vil hjelpe dere underveis.

  Alarmsentraler, brannvesen, høyskole, pedagoger, sykejem og mange andre har vært med på å sette sitt preg på dette nettkurset. Ingen ting er tilfeldig i vårt nettkurs, men er basert på faktiske hendelser som ofte skjer på en institusjon. Kurset blir oppdatert hele tiden, der siste oppdatering var 04.07.15.

  Siste oppdatering:

  Fettgrytebrann er noe av det farligste som kan skje på en institusjon. Vi har med slukkemetoder og andre risikomoment. Vi har kjøpt rettigheter til å bruke innslag fra «Ikkje gjør dette hjemme» som viser konsekvenser ved bruk av vann i fettgrytebrann.

  Av erfaring vet vi også at noen ofte skal bære gryten ut i frisk luft mens den fortsatt er varm, med stor risiko for at brannen kan blusse opp igjen. Vi har derfor med i vår opplæring at gryten skal stå i ro til den blir kald. Har dere dette med i dagens opplæring?

  Se Demo og Brosjyre for mer opplysninger.