fbpx

Risikoforståelse

Kursbeskrivelse

 • Kategori: Risikoforståelse.
 • Hvem: Alle ansatte i bedriften.
 • Varighet: 62 minutter + oppgaver.
 • Krav: Ingen, men det er anbefalt å ta kurset "Sikker Jobb Analyse" i tillegg.
 • Oppfølging: Praktisk opplæring ved å lage eksempel etter kurset.
 • Språk: Norsk.
 • Tale: Ja.
 • Kursbevis: Kvittering hos arbeidsgiver ved gruppearbeid. Kursbevis for nedlasting ved nettkurs.
 • Betingelser: Bestått eksamen med minst 75% riktige svar. Arbeidsgiver stiller krav ved gruppearbeid.
 • Bestill

BrosjyreknappDemo

 • Kursinnhold

  • Hva er en risikoanalyse?
  • Eksempel på analyseobjekt.
  • Farekilder og trusler.
  • Utfylling av matriser.

  Skjemaet som brukes i kurset kan lastes ned fra vår medlemsside.

  Kurset Risikoforståelse kan nå kjøpes sammen med Sikker Jobb Analyse for samlet kr 640!

 • Hvorfor Risikoforståelse?

  § 3-1 Krav til systematisk Helse-, Miljø og Sikkerhetsarbeid som innebærer at arbeidsgiver skal kartlegge farer og problemer, og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen. 

  § 3-2 Særskilte forhold for å ivareta sikkerheten. For å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstakerne gjøres kjent med ulykkes- og helefarer som kan være forbundet med arbeidet, og at de får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig.

  Utdrag fra Arbeidstilsynet.

 • Hva tilbyr dette kurset?

  Vårt kurs i Risikoforståelse gir deg en grunnleggende opplæring i hva en risiko er og hvordan du skal kunne fange opp denne før det skjer en uønsket hendelse. Vi har valgt navnet "Risikoforståelse" for å skille kurset fra andre kurs i risikoanalyser. 

  Målet med kurset er at alle ansatte skal forstå temaet uten å måtte lære om avanserte analyser, og bør tas av alle ansatte uansett bransje.

  Kurset bør tas før kurs i Sikker Jobb Analyse for å få en grunnleggende kompetanse.

  Se Demo og Brosjyre for mer opplysninger.