fbpx

Mini Modul 1.1 - Maskiner og Redskap

 

Kursbeskrivelse

 • Kategori: Maskiner og redskap.
 • Hvem: Alle som skal betjene maskiner og redskap som kan medføre fare.
 • Varighet: 60 minutter + oppgaver.
 • Krav: Ingen.
 • Oppfølging: Gjennomgang av bruksanvisning og praktisk opplæring på utstyret. Opplæring i kartlegging og risikovurdering, inkl. SJA.
 • Språk: Norsk.
 • Tale: Ja.
 • Kursbevis: Kvittering hos arbeidsgiver ved gruppearbeid. Kursbevis for nedlasting ved nettkurs.
 • Betingelser: Bestått eksamen med minst 80% riktige svar. Arbeidsgiver stiller krav ved gruppearbeid.
 • Bestill

BrosjyreknappDemoOpplæringsplan

 • Kursinnhold

  • Arbeidsmiljø
  • Ansvar
  • Konsekvenser

 • Hvorfor Minimodul 1.1?

  Kurset er laget i henhold til krav i Arbeidsmiljøloven, Internkontrollforskriften og Forskrift nr. 1357, best nr. 703 "Forskrift om utførelse av arbeid".

  Formålet med regelverket er å sikre at utførelse av arbeid og bruk av arbeidsutstyr blir gjennomført på en forsvarlig måte, slik at arbeidstakerne er vernet mot skader på liv og helse.

  Kurset Kartlegging og risikovurdering, inkl. Sikker Jobb Analyse (SJA), bør gjennomføres sammen med Mini Modul 1.1.

 • Hva tilbyr dette kurset?

  Kurset Mini Modul 1.1 handler blant annet om tema som arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser.

  Kurset har fokus på gjeldende forskrifter, ansvar, risikoanalyse, bruksanvisning, miljøvern, verneutstyr, vedlikehold, kontroll og andre viktige sikkerhetsinstrukser.

  Kurset vil sørge for en grunnleggende opplæring i lover og forskrifter, arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser, slik at dette temaet er godt dekket når du får opplæring på en ny maskin eller redskap.

  Du trenger også en gjennomgang av utstyret, bruksanvisningen og kompetanse på kartlegging av risiko, før du tar til med arbeidet.

  Risikoanalyse fra din arbeidsgiver skal vise om det er nødvendig med ytterligere opplæring i temaet.

  Se Demo, Brosjyre og Opplæringsplan Mini Modul 1.1 for mer opplysninger.