fbpx

MFH 5500 Feiemaskin

 

1

 • Kursinnhold

  • Hva er en risikoanalyse?
  • Eksempel på analyseobjekt.
  • Farekilder og trusler.
  • Utfylling av SJA Skjema.

  SJA Skjema som brukes i kurset kan lastes ned fra vår medlemsside.

 • Hvorfor Sikker Jobb Analyse?

  Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav, fastsatt av Arbeidsdepartementet 6. desember 2011 nr. 1357. Forskriften gjelder for utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tekniske krav til arbeidsutstyret. Formålet med forskriften er å sikre at utførelse av arbeid og bruk av arbeidsutstyr blir gjennomført på en forsvarlig måte, slik at arbeidstakerne er vernet mot skader på liv eller helse.

  Se mer hos Arbeidstilsynet. 

 • Hva tilbyr dette kurset?

  Sikker Jobb Analyse, også kalt SJA, tar for seg forhold som kan forårsake skade på arbeidsplassen ved utførelse av arbeid. Det kan være bruk av kjemikalier, maskiner, arbeid i høyde, tunge løft, osv. Kurset tar også for seg utfylling av SJA Skjema.

  SJA er et tilleggskurs som bør tas etter Risikoforståelse og som vil lære deg hvordan du skal vurdere farer i arbeidssituasjoner før du skal utføre arbeidet. Vårt kurs i Sikker Jobb Analyse gir deg opplæring i hva en risiko er og hvordan du skal kunne fange opp denne før det skjer en uønsket hendelse.

  Målet med vårt kurs er at alle ansatte skal kunne vurdere farer før og underveis i en arbeidsoppgave.

  Se Demo og Brosjyre for mer opplysninger. 

   


 • Bestill
 •  

  BrosjyreknappDemo