fbpx

Høytrykkspyler

 

Kursbeskrivelse

 • Kategori: Maskiner og redskap.
 • Hvem: Alle ansatte i bedriften.
 • Varighet: 68 minutter + oppgaver.
 • Krav: "Forskrifter om utførelse av arbeid" og tilhørende forskrifter.
 • Oppfølging: Risikoanalyse av arbeidsgiver og praktisk opplæring i bruk av den aktuelle maskinen.
 • Språk: Norsk.
 • Tale: Ja.
 • Kursbevis: Kvittering hos arbeidsgiver ved gruppearbeid. Kursbevis for nedlasting ved nettkurs.
 • Betingelser: Bestått eksamen med minst 75% riktige svar. Arbeidsgiver stiller krav ved gruppearbeid.
 • Bestill

BrosjyreknappDemo

 • Kursinnhold

  • Bruksområde.
  • Bruksegenskaper.
  • Oppbygging av arbeidsutstyret.
  • Verneutstyr.
  • Vedlikehold og kontroll.
  • Ergonomi og arbeidsmetoder.

  Kurset vil ha fokus på økonomisk fordelaktig bruk.

  Det er nødvendig med grunnleggende opplæring lover og forskrifter før dette kurset. Se kurs i Grunnopplæring maskiner og redskap".

 • Hvorfor kurs i bruk av høytrykkspyler?

  Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav til bruk av høytrykkspylere over og under 250 bar. Fastsatt av Arbeidsdepartementet 6. desember 2011 nr.1357.

  Forskriften gjelder for utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tekniske krav til arbeidsutstyret.

  Formålet med forskriften er å sikre at utførelse av arbeid og bruk av arbeidsutstyr blir gjennomført på en forsvarlig måte, slik at arbeidstakerne er vernet mot skader på liv og helse.

  Se mer hos Arbeidstilsynet.

  Se mer hos Regelhjelp.

 • Hva tilbyr dette kurset?

  Vårt kurs i bruk av høytrykkspyler dekker krav for håndholdte høytrykkspylere over 250 bar, men bør også nyttes ved høytrykkspylere med lavere trykk.

  Kurset har blant annet oppbygging, bruksegenskaper, bruksområde, betjening, vedlikehold og kontroll.

  Vi har også fokus på økonomisk fordelaktiv bruk, for å på denne måte kunne redusere driftsutgifter, risiko for driftsstopp og skåne miljøet.

  Hvor mange kurs har du deltatt på som tar høyde for ergonomi og hygiene ved bruk av maskinen?

  Demonstrasjon av slamsuger, rørrenser, våtsandblåsing og annet utstyr til høytrykkspyler er med i kurset.

  Til slutt skal din arbeidsgiver gå gjennom bruksanvisning for din maskin eller redskap og gi deg opplæring i praktiske øvelser og instruksjon.

  Risikoanalyse fra din arbeidsgiver skal vise om det er nødvendig med ytterligere opplæring i temaet. 

  Se Demo og Brosjyre for mer opplysninger.