fbpx

Hvorfor dokumentert opplæring?

Lover og forskrifter stiller krav til opplæring innenfor brannvern, bruk av maskiner og redskap og ellers alle tema som kan skape farlige situasjoner for personer, materiell og miljø.

Brannvernopplæring er et godt eksempel på et slikt krav.

Har dere fått avvik av denne typen etter branntilsyn?

Opplæring av nyansatte/vikarer er ikke gjennomført eller dokumentert i branndokumentasjon.

Selv om avviket når rådmann, daglig leder eller media, er det ikke sikkert at de skjønner alvoret i avviket. Det er først når det går riktig gale at de fleste forstår at dette var alvorlig, men da er det for sent. 

Dersom det oppstår en brann, kan et slikt avvik resultere i for sen varsling, sen evakuering og feil bruk av slukkemiddel. Resultatet kan bli dødsfall, skader på personer, store økonomiske og organisatoriske konsekvenser og til slutt regresskrav fra forsikringsselskap i millionklassen. Er det verdt det?

Et tilsyn skal være objektivt og avdekke de faktiske forhold, avvik og anmerninger. Ved avvik skal bakenforliggende årsaker til at et avvik har oppstått granskes. Det sier seg selv at de fleste avvik oppstår på grunn av manglende kompetanse eller forståelse for regelverk, enten det gjelder brann, fallskader eller andre farlige situasjoner. Det er derfor viktig at kursmateriell er laget i henhold til gjeldende regelverk og bygd opp pedagogisk slik at kursdeltakere sitter igjen med økt kompetanse. Kursmaterialet skal legges fram etter forespørsel fra myndigheter.

Det er ikke nok med kun en underskrift og dato på at det er gjennomført opplæring. Selve innholdet i læremateriellet skal også kunne dokumenteres.

Dette er hele ideen bak våre produkt. Innhold i opplæringsmateriale skal være i henhold til gjeldende regelverk og skal fungere i praksis. Sammen med praktisk opplæring skal kursdeltaker sitte igjen med en økt kompetanse og arbeidsgiver skal ha dokumentasjon på dette.

Våre kurs kan derfor tilpasses instruktørvirksomheter og brukes i kombinasjon med praktiske øvelser eller i gruppearbeid, med eksamen på nett eller med sensor tilstede. Du bestemmer!

HMS OG ØKONOMI

Dessverre finnes det virksomheter som synes HMS er en utgiftspost og bare til heft i hverdagen. Da har de ikke fulgt med i timen!

Er det pengene de tenker på?

Ett avvik eller en uønsket hendelse med stor alvorlighetsgrad kan resulterer i:

  • Skade på person, materiell eller miljø
  • Driftsstopp med påfølgende inntektstap
  • Opprydding av skadested og reparasjoner
  • Økt møtevirksomhet med ansatte, myndigheter og hms-fora i virksomheten.
  • Risiko for krav til ombygging eller endringer.
  • Risiko for regresskrav fra forsikringsselskap
  • Ny opplæring på grunn av endringer i rutiner og utstyr.

Tenker dere fortsatt på kostnader?

Les denne boken og du blir litt klokere: hmsokonomi

 

HMS handler om å redusere eller hindre risikoen for skade på person, materiell og miljø, noe som burde være nok for oss alle. Men vi snakker også om å redusere kostnader!

Nodus AS har vært involvert i risikoanalyser, der myndigheter i utgangspunktet stilte krav til kostbare ombygginger hos kunden for å unngå skade på ytre miljø. Alternativet var produksjonstopp for denne delen av virksomheten.

Resultatet av risikoanalysen ble en oppsummering av tiltak og rutiner som var gjennomført tidligere og noen nye. Disse handlet hovedsakelig om opplæring, rutiner og enkle tiltak og ble presentert myndighetene på en ryddig måte.

Svar fra myndigheter ble GODKJENT! Det betyr sparte kostnader, samtidig som HMS kom i fokus og reduserte risiko for uønskede hendelser. VINN VINN SITUASJON

 

 

 

Ønsker du å vite hvilke krav som blir stilt til din virksomhet?

Se www.regelhjelp.no  eller i eksempler fra bransjeoversikt under:


Bygg og anlegg
Eiendomsdrift
Helsetjenester og omsorgstjenester i institusjon