fbpx

Kursproduksjon

kursoversikt 2014

Hva gjør vi?

Våre kurs blir laget i tett samarbeid med produsenter, eier, kunde, bruker, og ikke minst et team med samarbeidspartnere med stor faglige tyngde (uansett tema!).

En av grunnene til at våre kurs blir gode på punktet "lokale forhold" er samarbeid med kundens fagpersoner, enten det er brannsjef, mekaniker, avdelingsledere eller instruktører.

 

Våre kurs kan bli spesialtilpasset dine behov, eller vi kan lage et generelt kurs som alle kan bruke.

 

Hva mener vi med "lokale forhold"?

Når ansatte tar et teorikurs (for eksempel i brannvern) er det ofte generelle opplysninger innen forskjellige tema som skal frem, som for eksempel om slukkemiddel og evakuering. Når vi snakker om "lokale forhold", snakker vi om å bruke ditt bygg og dine branntiltak, både med tale, bilder og film, når vi går gjennom disse temaene.

Når det gjelder maskiner og redskap, kan vi legge inn lokale forhold som dine vedlikeholdsrutiner, LOTO prosedyre, Enpunktsleksjoner og plassering av FDV.

Vi kan også gi opplæring i den eksakte maskinen som dere bruker, i stedet for et produkt av lignende merke.

Våre undersøkelser blant brukere viser at det som ble satt mest pris på var at de kjente seg igjen i kurset, og at de fikk opplæring i hvordan det faktisk fungerte på deres arbeidsplass.

 

Hvordan går vi frem?

Mange kunder har orden i sin sin virksomhet og har allerede opplæring i temaet, men trenger å sette opplæring i system gjennom oppdeling i kapittel og styring via kursprogram med eksamen og kursbevis for fullført opplæring. I slike tilfeller er det enkelt for oss å hjelpe dere videre.

Dersom dere ønsker en gjennomgang av interne rutiner, bygg og teknisk utstyr lager vi en risikoanalyse sammen med dere, der vi får frem risikomoment basert på tidligere risikoanalyser, avvik og uønskede hendelser innenfor temaet. 

Til slutt syr vi dette sammen til et komplett kurs som du kan bruke. Kurset kan ta form som en animasjonsfilm, film med statister og actionscener, eller en kombinasjon etter kundens ønske.

Vi har mye ferdig filmmateriale og animasjoner som kan brukes i din film for å holde nede produksjonskostnader.

 

Fordeler med våre nettkurs:

 • Vårt kursprogram for E-læring er bygd opp slik at uerfarne skal kunne betjene kursene.
 • Det blir en enklere hverdag for instruktører ved bruk av E-læring, da de selv kan tildele kurs og sette frist for deltaker. De kan også sjekke om den ansatte har bestått kurset.
 • Nye ansatte kommer tidligere i arbeid når opplæring skjer på denne måten og kurs kan tas i ledige stunder på arbeid eller hjemmefra.
 • Muligheter for nettkurs i gruppearbeid etter nærmere avtale.
 • Arbeidsgiver behøver ikke ta ut mange ansatte fra det daglige arbeid for å gi de opplæring.
 • Lett og oversiktlig kursprogram med testspørsmål underveis før eksamen.
 • Instruktørene tar kun en "bli kjent runde" i bygg eller praktisk opplæring på maskin eller redskap etter kurset (dersom arbeidsgivers risikoanalyse mener dette er godt nok).
 • En slik omfattende opplæring med animasjon, film og spennende effekter, vil holde kursdeltaker "våken" gjennom hele kurset!
 • Det beste med våre kurs er at deltakere får lik opplæring i alle tema, noe som resulterer i bedre samarbeid når de skal håndtere en nødssituasjon!

 • NYHET: Nå kan superbruker laste ned diagram som viser hvilket område i opplæringen som er mest utfordrende i sin virksomhet. På denne måten kan du fokusere mer på disse områdene i neste runde av opplæring.
 •  

  Har du allerede interne kurs?

  Mange sitter på kompetanse og kursmateriale som trenger å bli "spritet opp" med film, animasjon, effekter, oppgaver og lignende, og som trenger en styring via en kursportal.

  Det er da vi kommer inn i bildet!

  Eksempelvis har mange laget enpunktsleksjoner som i korte trekk forteller ansatte hvordan en oppgave skal løses. Det vil si at dere sitter allerede på læremateriellet og kun behøver å gjøre det "levende" ved bruk av film, animasjon, tale og effekter. Legg på oppgaver og eksamen til slutt og dere får ett nettkurs som vil hjelpe dere i den teoretiske opplæringen. Instruktører får en bedre hverdag!

  Vi kan legge ditt kurs på vår kursportal, slik at ansatte kan ta kursene som nettkurs i ledige stunder. På denne måten reduserer du kostnader til opplæring og får en god dokumentasjon på ansattes kompetanse.

   

  Har du allerede en kursportal?

  Ved å bruke film som læremateriell, kan dere legge filmklippene inn i hvilken som helst kursportal og programvare.

  Dersom det skal endres eller oppdateres noe i kurset i ettertid, blir dette enkelt og lite kostbart, i motsetning til mange andre løsninger som er på markedet.

  Brannvernopplæring

  Produksjon

  Trykk på bildet for å se et filmklipp fra kurs i brannvernopplæring. 

  Lik opplæring for alle ansatte og leietakere er en viktig faktor for at varsling, evakuering, og annet arbeid for å redde liv og redusere skader, skal fungere.

  Teamwork uten felles opplæring gir ikke alltid like godt resultat.