fbpx

Kjemikalier på arbeidsplassen - Del 2

 

Kursbeskrivelse

 • Kategori: Bruk av kjemikalier og sikkerhetsdatablad.
 • Hvem: Alle ansatte (ledere og brukere).
 • Varighet: 45 minutter + oppgaver.
 • Krav: Ingen.
 • Oppfølging: Praktisk gjennomgang av virksomhetens system ved bruk av kjemikalier.
 • Språk: Norsk.
 • Tale: Ja.
 • Kursbevis: Kvittering hos arbeidsgiver ved gruppearbeid. Kursbevis for nedlasting ved nettkurs.
 • Betingelser: Bestått eksamen med minst 75% riktige svar. Arbeidsgiver stiller krav ved gruppearbeid.
 • Bestill

Brosjyreknapp

Demo

 • Kursinnhold

   Kartlegging

  • Innledning
  • Førstehjelp
  • Tiltakskort og verneblad
  • Eco Online
  • Bruk av sikkerhetsdatablad

  • Innledning
  • Helsefare
  • Bruk av HMS sikkerhetsdatablad del 1
  • Bruk av HMS sikkerhetsdatablad del 2
  • Bruk av HMS sikkerhetsdatablad del 3
  • Avfallsbehandling

  • Ny avfallsforskrift
  • Avfallstyper
  • Kompetanse og opplæring
  • Avslutning

 • Hvorfor kurs i bruk av kjemikalier?

   

  Arbeidsmiljøloven § 4.4 og 4-5 stiller krav til det fysiske arbeidsmiljøet og kjemisk og biologisk helsefare.

  Forskriftene om organisering, ledelse og medvirkning, og Forskrift om utførelse av arbeid, regulerer også dette temaet sammen med CLP og REACH forskriften.

  Krav gjelder blant annet kartlegging, risikovurdering og handlingsplan, for å kunne dokumentere at regelverk er fulgt og for å oppnå et optimalt arbeidsmiljø.

   

 • Hva tilbyr dette kurset?

   

  Kurset er blant annet for ledere, verneombud og andre med et utvidet ansvar knyttet til bruk av kjemikalier, og er en oppfølgning av kurset Kjemikalier på arbeidsplassen Del 1

  Del 2 er også laget for brukere som skal benytte kjemikalier i sitt arbeid. 

  Her får du lære hvordan du skal håndtere kjemikalier og bruke et HMS sikkerhetsdatablad. Her er også fokus på avfallshåndtering, tiltakskort og mye mer. 

  Ved å følge råd i kurset vil ansatte kunne velge å håndtere kjemikalier på en korrekt måte og i henhold til gjeldende regelverk. 

  På denne måte vil en redusere skaderisiko på ansatte og miljø. 

  God kjemikaliekontroll kan også resultere i reduserte kostnader. 

  Se Demo for mer opplysninger.