fbpx

Bruk av verneutstyr

 

Kursbeskrivelse

 • Kategori: Bruk av verneutstyr.
 • Hvem: Alle brukere og ansatte med et ansvar knyttet til bruk, innkjøp og valg av verneutstyr.
 • Varighet: 70 minutter + oppgaver.
 • Krav: Ingen.
 • Oppfølging: Gjennomgang av bruksanvisning og sikker jobb analyse.
 • Språk: Norsk.
 • Tale: Ja.
 • Kursbevis: Kvittering hos arbeidsgiver ved gruppearbeid. Kursbevis for nedlasting ved nettkurs.
 • Betingelser: Bestått eksamen med minst 75% riktige svar. Arbeidsgiver stiller krav ved gruppearbeid.
 • Bestill

Brosjyreknapp

Demo

 • Kursinnhold

   Innledning

  • Når skal verneutstyr brukes?
  • Arbeidshansker

  • Innledning
  • Hanskeutvalg
  • Piktogram
  • Verneklær

  • Valg av verneklær
  • Vernesko

  • Valg av vernesko
  • Åndedrettsvern

  • Valg av beskyttelse
  • Valg av åndedrettsvern
  • Filter
  • Vernebriller

  • Valg av beskyttelse mot ansikt og øyner
  • Hodevern

  • Valg av hodevern
  • Vedlikehold og kontroll
  • Bruksanvisning
  • Vernehjelm er ferskvare

 • Hvorfor kurs i bruk av verneutstyr?

   

  Personlig verneutstyr skal brukes når tilfredsstillende vern av arbeidstakerens sikkerhet, helse og velferd ikke kan oppnås ved tekniske installasjoner på arbeidsplassen eller ved endringer av arbeidsmetoder eller arbeidsprosesser.

  Arbeidsgiver er ansvarlig for at personlig verneutstyr er tilgjengelig der det er påkrevet, og at nødvendig opplæring blir gitt.

  Arbeidstaker på sin side har plikt til å følge instrukser om bruk av verneutstyret fra arbeidsgiver.

   

 • Hva tilbyr dette kurset?

   

  Kurset er for ledere, verneombud og andre med ansvar knyttet til valg av og bruk av verneutstyr. Det er også flere gode råd til vedlikehold. Kurset er også beregnet for brukere av verneutstyr og vil gi gode råd underveis.

  Her får du lære hvordan du velger riktig verneutstyr til riktig oppgave, hvordan du bruker utstyret og tar vare på det.

  Ved å følge råd i kurset vil virksomheten kunne få bedre beskyttelse av ansatte og lavere forbruk av utstyr.

  Se Demo for mer opplysninger.