fbpx

Brannvernopplæring for Kontor

Kursbeskrivelse

 • Kategori: Brannvernopplæring.
 • Hvem: Kontoransatte.
 • Varighet: 70 minutter + oppgaver.
 • Krav: Ingen.
 • Oppfølging: "Bli kjent runde" på arbeidsplassen og praktiske slukke- og evakueringsøvelser.
 • Språk: Norsk.
 • Tale: Ja.
 • Kursbevis: Kvittering hos arbeidsgiver ved gruppearbeid. Kursbevis for nedlasting ved nettkurs.
 • Betingelser: Eksamen ved nettkurs. Arbeidsgiver stiller krav ved gruppearbeid.
 • Bestill

Brosjyreknapp

Demo

Vårt nettkurs vil hjelpe dere langt på vei med opplæringen, og gi dere dokumentasjon på den kompetansen ansatte har fått.

 • Kursinnhold

  • Innledning
  • Brannteori
  • Forebyggende brannvern
  • Brannseksjonering
  • Evakuering
  • Slukkemiddel
  • Lederansvar

 • Hvorfor egen opplæring for kontor?

  Risikobilde er nok lavere i et kontorbygg enn mange andre steder, men konsekvensene kan bli minst like store dersom det ikke er fokus på brannsikkerheten og øvelser.

  Det er dessverre sjeldnere brannvernopplæring og øvelser i slike bygg, med det resultat at få klarer å lese av en rømningsplan, finne slukkemiddel og tenke logisk i en kritisk situasjon.

  Typiske brannkilder på et kontorbygg er tekniske rom og utstyr, kopimaskiner, bruk av skjøteledninger og risiko for påsetting av brann.

 • Hva tilbyr dette kurset?

  Kurset gir opplæring i forebyggende brannvernarbeid, slukking og evakuering, med fokus på branntekniske tiltak, der opplæringen er spisset mot typiske kontorbygg.

  Mange gode råd, sammen med informasjon om krav fra gjeldende regelverk.

  Se Demo og Brosjyre for mer opplysninger.