• Avfallshåndtering Quick View
  • Avfallshåndtering Quick View
  • Avfallshåndtering

  • Kurset gir opplæring i norske forhold når det gjelder avfallshåndtering. Fokus er på regelverk og miljøvennlige tiltak. Filmen kan etter nærmere avtale også vises i plenum og i gruppearbeid gjennom kursportalen i en virksomhet på en adresse. Hvem: Alle Varighet: 30 minutter + oppgaver Krav: Ingen Oppfølging: Diskusjonsgruppe i plenum Språk: Norsk, Tigrinja og Arabisk Tale: Ja Kursbevis: Kvittering hos…
  • Les mer
 • For Kjemikalier – Del 1 Quick View
  • For Kjemikalier – Del 1 Quick View
  • For Kjemikalier – Del 1

  • Kurset er for ledere, verneombud og andre med ansvar knyttet til bruk av kjemikalier, der innkjøp, avfallshåndtering, kartlegging, risikovurdering og handlingsplan er i fokus. Her får du lære hvordan du utfører kartlegging, risikovurdering og lager en handlingsplan. Vi ser også på avfallsdeklarering og mye mer. Ved å følge råd i kurset vil virksomheten få god oversikt over lagerbeholdning, kunne redusere denne og velge mer…
  • Les mer
 • For Kjemikalier – Del 2 Quick View
  • For Kjemikalier – Del 2 Quick View
  • For Kjemikalier – Del 2

  • Kurset er blant annet for ledere, verneombud og andre med et utvidet ansvar knyttet til bruk av kjemikalier, og er en oppfølgning av kurset Sikkerhetsopplæring - For Kjemikalier - Del 1. Del 2 er også laget for brukere som skal benytte kjemikalier i sitt arbeid. Her får du lære hvordan du skal håndtere kjemikalier og bruke et HMS sikkerhetsdatablad. Her…
  • Les mer
 • For truckførere Quick View
  • For truckførere Quick View
  • For truckførere

  • Nye truckførere som skal ta trucksertifikat vil få en bedre forståelse av sikkerhets-funksjoner, truckmodeller, ekstrautstyr og ikke minst hvilke farlige situasjoner som kan oppstå ved bruk av truck. Det er også stor fokus på varslingsrutiner, lading, egenkontroll og vedlikehold. Vi vil påstå at virksomheter kan redusere kostnader med dette kurset. Vi følger Roger gjennom en typisk arbeidsdag, der han tenker…
  • Les mer
 • Håndhygiene for virksomheter [Gratis for alle kunder] Quick View
  • Håndhygiene for virksomheter [Gratis for alle kunder] Quick View
  • Gratis
  • Håndhygiene for virksomheter [Gratis for alle kunder]

  • Kurset er gratis kurs for alle våre kunder, og oppdatert august 2021. Et kurs i håndhygiene for virksomheter som viser hvor fort bakterier og virus kan spre seg og hvordan sikre seg. Læremateriell fra Folkehelseinstituttet og Nodus AS. Informasjon, inkludert veileder er tilgjengelig gratis for alle på FHI sine nettsider. Hvem: Alle ansatte Varighet: 30 minutter Krav: Ingen Oppfølging: Ingen…
  • Les mer
 • Hygieneveilederen 2017 – Institusjoner [Gratis for alle kunder] Quick View
  • Hygieneveilederen 2017 – Institusjoner [Gratis for alle kunder] Quick View
  • Gratis
  • Hygieneveilederen 2017 – Institusjoner [Gratis for alle kunder]

  • Dette kurset er gratis kurs for alle våre kunder, og oppdatert mars 2021. Et kurs i håndhygiene for institusjoner, som viser hvor fort bakterier og virus kan spre seg og hvordan sikre seg. Pasientrelatert. Læremateriell fra Folkehelseinstituttet og Nodus AS. Informasjon, inkludert veileder er tilgjengelig gratis for alle på FHI sine nettsider. Hvem: Alle ansatte Varighet: 38 minutter pluss oppgaver…
  • Les mer
 • LOTO innføring Quick View
  • LOTO innføring Quick View
  • LOTO innføring

  • Dette kurset er ment som en innledning til intern opplæring i egen virksomhet, der ansatte lærer om strategi, kartlegging, prosedyrer, maskiner, utstyr og ikke minst plassering av oversiktskart og utstyr/hjelpemiddel. Selve innledningen er kun på 20 minutter, men interne forhold som skal inn i kurset vil forlenge kurset med 30 til 60 minutter, alt etter hvor mye dere ønsker å…
  • Les mer
 • Risikoforståelse Quick View
  • Risikoforståelse Quick View
  • Risikoforståelse

  • Vårt kurs i Risikoforståelse gir deg en grunnleggende opplæring i hva en risiko er og hvordan du skal kunne fange opp denne før det skjer en uønsket hendelse. Vi har valgt navnet "Risikoforståelse" for å skille kurset fra andre kurs i risikoanalyser. Målet med kurset er at alle ansatte skal forstå temaet uten å måtte lære om avanserte analyser, og bør tas…
  • Les mer
 • Risikovurdering Quick View
  • Risikovurdering Quick View
  • Kampanje!
  • Risikovurdering

  • En risikovurdering med handlingsplan er viktig dokumentasjon på hvordan dere arbeider med HMS i virksomheten deres. Arbeidstilsynet har utarbeidet tre skjemaer som kan brukes som støtte i arbeidet med kartlegging, risikovurdering, planlegging og dokumentasjon. Vårt kurs omhandler de tema som er beskrevet hos Arbeidstilsynet, der vi også benytter deres skjema i kartlegging, risikovurdering, planlegging, tiltak og dokumentasjon. Merk at det…
  • Les mer
 • Smittevernutstyr [Gratis for alle kunder] Quick View
  • Smittevernutstyr [Gratis for alle kunder] Quick View
  • Gratis
  • Smittevernutstyr [Gratis for alle kunder]

  • Opplæring i bruk av verneutstyr, for dere som skal jobber med pasientnære oppgaver. Vi viser også en presentasjon om Kohort «og litt anna», og film som viser hvordan kle på seg verneutstyr og avkleding av smittefrakk til gjenbruk. Læremateriell fra Helse Førde v/Laila Årnes. Hvem: Alle ansatte Varighet: Filmer 6,5 minutter og presentasjon ca. 30 minutter. Krav: Ingen Oppfølging: Ingen…
  • Les mer