• For Barnehager og Skoler Quick View
  • For Barnehager og Skoler Quick View
  • Kampanje!
  • For Barnehager og Skoler

  • Kurset gir opplæring i forebyggende brannvernarbeid, slukking og evakuering, med fokus på branntekniske tiltak, der opplæringen er spisset mot barnehager og skoler. Mange gode råd, sammen med informasjon om krav fra gjeldende regelverk. Hvem: Barnehager og skoler Varighet: 80 minutter + oppgaver Krav: Ingen Oppfølging: "Bli kjent runde" på arbeidsplassen og praktiske slukke- og evakueringsøvelser. Språk: Norsk Tale: Ja Kursbevis:…
  • Les mer
 • For Institusjoner Quick View
  • For Institusjoner Quick View
  • Kampanje!
  • For Institusjoner

  • Dette nettkurset i brannvernopplæring handler om hverdagen på en institusjon, og gjelder for både sykehjem, omsorgsbygg, sykehus og andre institusjoner. Tema omhandler typiske situasjoner på en institusjon og er dermed tilpasset de utfordringer de har. Vi følger et branntilløp, varsling, førsteinnsats og evakuering. Samspillet mellom alarmsentral, institusjon og brannvesen er sterkt i fokus. Teori i valg og bruk av slukkemiddel…
  • Les mer
 • For Kjemikalier – Del 1 Quick View
  • For Kjemikalier – Del 1 Quick View
  • For Kjemikalier – Del 1

  • Kurset er for ledere, verneombud og andre med ansvar knyttet til bruk av kjemikalier, der innkjøp, avfallshåndtering, kartlegging, risikovurdering og handlingsplan er i fokus. Her får du lære hvordan du utfører kartlegging, risikovurdering og lager en handlingsplan. Vi ser også på avfallsdeklarering og mye mer. Ved å følge råd i kurset vil virksomheten få god oversikt over lagerbeholdning, kunne redusere denne og velge mer…
  • Les mer
 • For Kjemikalier – Del 2 Quick View
  • For Kjemikalier – Del 2 Quick View
  • For Kjemikalier – Del 2

  • Kurset er blant annet for ledere, verneombud og andre med et utvidet ansvar knyttet til bruk av kjemikalier, og er en oppfølgning av kurset Sikkerhetsopplæring - For Kjemikalier - Del 1. Del 2 er også laget for brukere som skal benytte kjemikalier i sitt arbeid. Her får du lære hvordan du skal håndtere kjemikalier og bruke et HMS sikkerhetsdatablad. Her…
  • Les mer
 • For kontor Quick View
  • For kontor Quick View
  • For kontor

  • Kurset gir opplæring i forebyggende brannvernarbeid, slukking og evakuering, med fokus på branntekniske tiltak, der opplæringen er spisset mot typiske kontorbygg. Mange gode råd, sammen med informasjon om krav fra gjeldende regelverk. Hvem: Kontoransatte Varighet: 70 minutter + oppgaver Krav: Ingen Oppfølging: "Bli kjent runde" på arbeidsplassen og praktiske slukke- og evakueringsøvelser Språk: Norsk Tale: Ja Kursbevis: Kvittering hos arbeidsgiver…
  • Les mer
 • Grunnopplæring Quick View
  • Grunnopplæring Quick View
  • Kampanje!
  • Grunnopplæring

  • Kurset "Maskin og redskap - Grunnopplæring" (også kalt Minimodul 1.1) handler blant annet om tema som arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser. Kurset kommer innom de nye forskriftene, ansvar, risikoanalyse, bruksanvisning, miljøvern, verneutstyr, vedlikehold, kontroll og andre viktige sikkerhetsinstrukser. Kurset vil sørge for en grunnleggende opplæring i lover og forskrifter, arbeidsmiljø. ansvar og konsekvenser, slik at du ikke behøver å gå like grundig gjennom…
  • Les mer
 • Høytrykkspyler Quick View
  • Høytrykkspyler Quick View
  • Nå også på engelsk!
  • Høytrykkspyler

  • Vårt kurs i bruk av høytrykkspyler dekker krav for håndholdte høytrykkspylere over 250 bar, men bør også nyttes ved høytrykkspylere med lavere trykk. Kurset har blant annet oppbygging, bruksegenskaper, bruksområde, betjening, vedlikehold og kontroll. Vi har også fokus på økonomisk fordelaktiv bruk, for å på denne måte kunne redusere driftsutgifter, risiko for driftsstopp og skåne miljøet. Hvor mange kurs har…
  • Les mer
 • Risikovurdering Quick View
  • Risikovurdering Quick View
  • Kampanje!
  • Risikovurdering

  • En risikovurdering med handlingsplan er viktig dokumentasjon på hvordan dere arbeider med HMS i virksomheten deres. Arbeidstilsynet har utarbeidet tre skjemaer som kan brukes som støtte i arbeidet med kartlegging, risikovurdering, planlegging og dokumentasjon. Vårt kurs omhandler de tema som er beskrevet hos Arbeidstilsynet, der vi også benytter deres skjema i kartlegging, risikovurdering, planlegging, tiltak og dokumentasjon. Merk at det…
  • Les mer
 • Verneutstyr Quick View
  • Verneutstyr Quick View
  • Verneutstyr

  • Kurset er for ledere, verneombud og andre med ansvar knyttet til valg av og bruk av verneutstyr. Det er også flere gode råd til vedlikehold. Kurset er også beregnet for brukere av verneutstyr og vil gi gode råd underveis. Her får du lære hvordan du velger riktig verneutstyr til riktig oppgave, hvordan du bruker utstyret og tar vare på det.…
  • Les mer