For kontor

Kurset gir opplæring i forebyggende brannvernarbeid, slukking og evakuering, med fokus på branntekniske tiltak, der opplæringen er spisset mot typiske kontorbygg.

Mange gode råd, sammen med informasjon om krav fra gjeldende regelverk.

  • Hvem: Kontoransatte
  • Varighet: 70 minutter + oppgaver
  • Krav: Ingen
  • Oppfølging: «Bli kjent runde» på arbeidsplassen og praktiske slukke- og evakueringsøvelser
  • Språk: Norsk
  • Tale: Ja
  • Kursbevis: Kvittering hos arbeidsgiver ved gruppearbeid. Kursbevis for nedlasting eller arkivering i egen kursportal ved nettkurs.
  • Betingelser: Bestått eksamen med minst 75% riktige svar. Arbeidsgiver stiller krav ved gruppearbeid.

 

Pris: 1200,- u/mva.

Beskrivelse

Kursinformasjon (PDF)